Hidayet Türkoğlu seçime tek aday giriyor
25.10.2016 - 10:26

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek.

TBF Başkanlığı için gerekli adaylık başvurusunu yerine getiren Hidayet Türkoğlu, Kongre’de tek aday olarak yer alacak.

Ankara Hilton Otel'de saat 11.00'de başlayacak genel kurulda, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 182 delegesi oy kullanabilecek.

Olağan Genel Kurul gündemi şu şekilde:
1. Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti,
2. Toplantının açılış,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Genel Kurul Başkanlık divanı oluşturulması,
5. Gündemin okunması ve oylanması,
6. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
7. Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
8. Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9. Başkan adaylarının konuşmaları,
10. Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi,
11. 2017 ve 2018 bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Basketbolun gelişmesi ve gelir getirici faaliyetler ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç gereç malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Bankalardan nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17. Dilek ve öneriler.

Yorumlar


Özgüreda Körler sağırlar birbirini ağırlar.
25-10-2016 16:02

Yorum Yazın


Tweetlerimiz