FIBA'dan basketbola dönüş kılavuzu
26.05.2020 - 14:23

FIBA, koronavirüs nedeniyle ara verilen basketbol etkinliklerinin yeniden başlaması aşamasında, Basketbola Dönüş Kılavuzu ile birlikte yeniden başlama süreci için tavsiyelerini yayımladı. Kılavuz, basketbolun kendi ülkelerinde yeniden başlatılmasında rehberlik arayan ulusal basketbol federasyonları için hazırlandı. Kılavuzun hazırlanmasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği yapıldı.

Basketbola Dönüş Kılavuzu’nda koronavirüs ile ilgili mevcut bilgilere yer verilirken, virüs hakkındaki bilgiler sürekli değiştiğinden, koronavirüs hakkında en son bilgilerin düzenli olarak gözden geçirilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Kılavuzda; müsabakaların yeniden başlaması, ulusal federasyonlar için yeniden başlama kılavuzu, olası eylem kontrol listesi ve risk değerlendirme programı gibi konularda bilgi verilmiş, ek olarak destekleyici kaynaklara örnekler sunulmuştur. Risk değerlendirme programı canlı bir belgedir ve düzenli olarak güncellenecektir.

Yönergeler, FIBA Koronavirüs Sağlık Danışma Grubu (MAG) ve hem FIBA Sağlık hem de Oyuncu Komisyonları ile istişarelerinin ardından, FIBA Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Peter Harcourt tarafından geliştirilmiştir. Dr. Harcourt, FIBA Sağlık Komisyonu Başkanı olmasının yanı sıra WADA ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu Sağlık Komisyonu ile birlikte diğer spor organizasyonlarında da çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, şunları söyledi: “FIBA Koronavirüs Sağlık Danışma Grubu’na, FIBA'nın Komisyonları ve Dünya Sağlık Örgütü'ne değerli çalışmaları, uzmanlıkları ve ulusal federasyonlarımızı, oyuncularımızı ve yetkililerimizi korumaya olan katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kılavuzlar basketbol topluluğumuza spora dönüş sürecinde çok faydalı olacak. Hepimiz basketbolu özlüyoruz ve koronavirüs salgını ile ilgili durumlar geliştikçe, FIBA 'Basketbol'a Dönüş' konusunda güvenli bir ortam sağlanması için rehberlik sağlamayı taahhüt ediyor.”

FIBA Koronavirüs Sağlık Danışma Grubu’nda; koronavirüs ile ilgili en son bilimsel bilgileri gözden geçirmek ve uluslararası basketbol müsabakalarının dönüşü hakkında tavsiyelerde bulunmak amacıyla Nisan ayında kuruldu. Bu özel danışma grubunun üyeleri arasında FIBA Sağlık Komisyonu Başkanı ve Başkan Vekili, NBA Spor Hekimliği Direktörü, Dünya Sağlık Örgütü İcra Direktörü Kıdemli Danışmanı, immünoloji ve aşı araştırmaları konusunda uzmanlaşmış olan bir Melbourne Üniversitesi Tıp Profesörü, ve gözlemci olarak da IOC Tıp Direktörü bulunuyor.

FIBA şu anda profesyonel ligler ve ulusal müsabakaları desteklemek için basketbol müsabakalarının yeniden başlatılması için çalışmaktadır. Koronavirüs ile ilişkili riskler nedeniyle, bu iyi planlanması gereken yavaş ilerleyen ve dikkatli bir süreç olmalıdır.

Çoğu ulusal federasyon, hükümetleri ve halk sağlığı yetkilileri tarafından rehberlik alarak ve kısıtlamaların kaldırılmasının ardından müsabakalara yeniden başlayacaktır.

Ulusal Federasyonlar için Yeniden Başlama Kılavuzu

Bu bilgiler ulusal federasyonlar için hazırlanmış olup, bilgilerin hükümetler ile halk sağlığı otoritelerinin rehberlik ve kısıtlamalarının yerini alması amaçlanmamıştır.

Yeniden başlamadan önce sorulacak temel sorular

 • Yerel yönetim ile halk sağlığı otoritelerinin yönlendirme ve kısıtlamaları nelerdir ve basketbol müsabakalarının sorunsuz yürütülmesini nasıl etkileyecekler?
 • Topluluktaki koronavirüs salgınının yaygınlığı nedir ve basketbolun yeniden başlatılması güvenli mi?
 • Toplum koronavirüs salgınının tıbbi komplikasyonlarıyla başa çıkabiliyor mu?
 • Hem yerel hem de uluslararası seyahatler güvenli mi ve bunlara izin veriliyor mu?

Yeniden başlama kılavuzu

Genel olarak, yeniden başlama sürecine aşamalı olarak başlamanın gerekli olduğu kabul edilmelidir. İlk aşamada, asgari düzeyde antrenör desteği ile oyunculara bireysel antrenman olanakları sağlanmalıdır. Daha sonra, mesafeyi korumaya ve belirli antrenman alanlarının ayırılmasına dikkat edilerek (“bir oyuncu - bir pota - bir antrenör”)  küçük oyuncu grupları şeklinde antrenmanlara başlanabilir. Son aşamada takım antrenmanlarına başlanabilir, ancak bu antrenmanlara sadece bulunması mecbur olan takım yetkilileri katılmalıdır. Bundan sonra, kamu otoriteleri spor faaliyetlerinin başlaması için izin verdiklerinde, antrenman ve müsabakalar için daha geleneksel yaklaşımlar başlayabilir - kamu otoritelerinin büyük olasılıkla çok sayıda kişinin toplanmasını kısıtlayacağı ve dolayısıyla müsabakalar oynanmaya başladığında seyircilerin katılımının yasaklanabileceği kabul edilmelidir. Federasyonlar ayrıca, birçok kişinin kalabalık olabilecek ortamlardaki etkinliklere katılmaya isteksiz olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Her halükarda, kamu yetkilileri tarafından seyircilerin katılımına izin verilmesi durumunda, tribünlerde sosyal mesafe konusuna dikkat edilmesinin yanı sıra salona giriş ve çıkışların düzenlenmesi, toplulukların izlenmesi ve düzene sokulması ile salonlardaki ana alanlar dışında kalan alanların kullanımının kısıtlanması gibi beklentilerin olacağı öngörülmelidir. Federasyonlar, seyircilerin yönetimi konusunda, salon personeline özel eğitim verilmesi gerekebileceğinin farkında olmalıdır.

Koronavirüs sonrası, normal faaliyetlerin kademeli olarak yeniden başlamasına yönelik, ulusal veya bölgesel olarak farklı yaklaşımların olması kaçınılmazdır - müsabakalar ve seyahat konularında bu farklılıkların bariz etkileri olacaktır.

Bu eylem listesi kapsamlı veya zorunlu değildir, ancak başarılı bir başlangıç için en iyi ortamı sağlamak adına oluşturulumuş bir kontrol listesi olarak kullanılabilir. Her şeyden önce, planlamayı yapan grup, sporda, salonlarda veya daha geniş bir toplulukta ortaya çıkabilecek koronavirüs enfeksiyon sorunları nedeniyle, herhangi bir aşamada yeniden durması gerekebileceğinin farkında olmalıdır. Basketbolun askıya alınmasına ilişkin koşullar hakkında net bir anlaşma düşünülmeli ve hazırlanmalıdır.

Daha spesifik gereksinimler ve öneriler şu şekilde:

İlk hazırlık

 1. Yeniden başlama için gözetim komitesi oluşturun (CEO veya delege, müsabakalar direktörü, bulaşıcı hastalıklar doktoru, spor hekimliği doktoru, proje yöneticisi, hükümet bağlantısı, medya, vb. kişileri dahil edin).
 2. Tam bir risk ve risk azaltma değerlendirmesi yapın (referanslara, özellikle DSÖ Basketbol Risk Değerlendirmesi'ne bakın).
 3. Geniş spor danışmanlığı ile bir yeniden başlama planı geliştirin ve bu plana benzer takım sporlarını veya diğer basketbol organizasyonlarını gözden geçirerek bir kıyaslama egzersizi ekleyin.
 4. Nihai karar için yerel hükümet ve halk sağlığı yetkilileri ile irtibat kurun.
 5. Hükümet ve halk sağlığı yetkilileri tarafından gelecek farklı bir talimatla terk etmeye müsait çıkış stratejisi de olan planınızı icra edin.

Olası eylem kontrol listesi

A. Ulusal Federasyonların basketbol planının tamamı (birden fazla mekan ve müsabaka)

 • Ülkenin durumuna genel bakış ve plan
 • Ulusal plana göre düzenlenen yerel salon planları
 • Oyuncular ve antrenörler için farkındalık ve eğitim

B. Basketbol salonu ve tesisler

 • Büyük salonlar veya müsabakalar için, ilerlemeyi değerlendirmek üzere planlama ve uygulama toplantılarının yapılması adına bir Yeniden Başlama Yönlendirme Komitesi olmalıdır
 • Her salon için bir risk değerlendirmesi ve planı geliştirilmelidir
 • Salon personeli için risk değerlendirmesi yapılmalıdır
 • Yapılabilir/Yapılamaz şeklinde karar modellemesi geliştirin
 • Katılımcı ve seyircilerin güvenlik seviyesini belirlemek için salon havalandırmasını değerlendirin - aerosol yayılma riski
 • Salon ve tesislere girişlerin kontrolünü sağlayın ve tabelalar asın (akut viral hastalık ve ateşi olanların zorunlu reddi, 'risk altındaki' katılımcılar için uyarı, kafa sayımı kontrolü, salon kapatma politikası, el dezenfektanları)
 • Salona gelecekler için yönlendirme işaretleri, ayrı giriş ve çıkış noktalarının belirtilmesi gibi hareket planlaması yapın
 • Salonlardaki alanlara erişimi sınırlayın (kantin, tuvaletler, soyunma odaları, duşlar, basketbol görevlilerinin odaları, mağazalar)
 • Girişleri işaretleme, kalabalık mesafesi yönergeleri, kafa sayımı yönetimi, erişim sınırlamaları, oturma yönergeleri gibi sosyal mesafe kılavuzu hazırlayın
 • Temizlik planı hazırlayın
 • Biyogüvenlik denetimi, operasyonel ve uyum planı hazırlayın

 

C. Tıbbi destek

 • Planlama ve gözetim komitesine katkı
 • Tedavi odasına erişimi sınırlamak, sosyal mesafe, tüm klinisyenler tarafından zorunlu kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon konusunda titiz bir yaklaşım da dahil olmak üzere klinik bakımda 'en iyi uygulama' yaklaşımlarını kullanarak oyunculara sürekli tedavi hizmetinin sağlanması
 • Oyuncuların ve takım yetkililerinin sağlık izni ve gözetimi
 • Onaylanmış bir koronavirüs vakası veya belli olmayan akut viral hastalık gibi durumlar için tıbbi acil durum senaryolarının ve yanıtlarının geliştirilmesi
 • Acil durum KKD'lerine erişim ve tıbbi destek

D. Seyahat ve konaklama (yapılabiliyor ise)

 • Bunu dikkatlice planlayın
 • Biyogüvenlik hususları (küçük gruplar, hijyen, seyirci erişimi)
 • Kalabalıkların oluşmasından kaçınma
 • Oturma düzenleri ve sterilize etme (hava ve yol) gibi konularda gerekli malzemelerin hazırlanması
 • Her birey için tek kişilik odalar (mümkünse)
 • Seyahat sırasında semptomların belirme durumları ihtimali için, izolasyona ayrılmış bir oda bulunduğundan emin olun
 • Gıda ve sıvı hijyeni yönetimi

E. Koronavirüs testi (yapılabiliyor ise)

 • Düzenli sağlık durumu izleme
 • Salon girişlerinde semptom ve ateş kontrolleri
 • Profesyonel ligler için PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) testi
 • Antikor testlerinin değerlerini uzmanlarla değerlendirmek
 • Uygun olması durumunda Antijen / ELISA testlerinin dikkate alınması

F. Oyuncular ve takımlar için yeniden başlama hazırlıkları

 • Spora yeniden başlamadan önce 3-6 haftalık antrenman süresine izin verin
 • Takım antrenmanlarına geçmeden küçük gruplarla bireysel antrenmanlar yaparak başlayın
 • Kullanıma başlamadan önce tesislere erişim ve tesislerin biyogüvenlik hazırlığı konusunda oyuncuları bilgilendirin
 • Güvenli bir ortamın oluşmasını desteklemek için takım antrenman süreleri ayarlamaları ve controller yapın
 • Oyuncuların hazırlık maçı öncesi ve sonrası duş almasını sağlayın - oyuncuların evde, antrenman veya müsabaka salonlarından uzakta duş alması ve temiz kıyafetler giymesi daha tercih edilebilir bir seçenektir

G. Eğitim

 • Biyogüvenlik yetkilileri özel eğitime ihtiyaç duyar
 • Müsabada görev alacak diğer yetkililerin (Hakemler, Antrenörler, Saha Görevlileri,Teknik Ekip, Oyun Komiserleri) görevlerinin belirlenmesi
 • Tüm katılımcılar için koronavirüs önlemlerinin alınması
 • El ilanı ve çevrimiçi bilgi gibi eğitimi destekleyecek kaynaklar (bkz. Ek 1 ve 2) hazırlanması
 • Salon girişine ve saha kenarına uyarılar konulması

H. Biyogüvenlik faaliyetleri

 • Devletin kısıtlamalarına uyum sağlamak amacıyla salon çalışanlarının kontrolünün yapılması
 • Sayım yapmak, koridor şeritleri ve organize aralıklı koltuklar oluşturmak gibi sosyal mesafeyi koruma kılavuzu hazırlamak
 • Operasyonel personel ve resmi yetkilileri ekiplere ayırın
 • El yıkama sabunları, el dezenfektanları, katılım öncesi ve sonrası duşlar, kıyafet değişimi ve kişisel koruyucu giysiler gibi kişisel hijyen konusundaki tedbirleri güçlendirmek
 • Salondaki temiz hava akışını kolaylaştırın (açık pencereler, vantilatörler vb. aracılığıyla)
 • Topun yönetimi (rotasyon ve sterilizasyon sistemi)
 • Yoğun olacak alanlara, giriş noktalarına, görevlilerin ve teknik ekibin oturduğu alana, oyuncuların oturduğu alana ve sahaya özel önem verilerek tüm salonun temizlenmesi
 • Salondakilerin erişiminin dikkatli zamanlanması (müsabakadan hemen sonra salondan çıkılması, boşken salona girilmesi, bekleme / hazırlanma alanı)
 • Tıbbi atık yönetiminin sağlanması
 • Güvenlik mesajlarını güçlendiren uyarıların yapılması
 • Gözetim ve uyumluluk güvencesinin sağlanması, örneğin zorunlu biyogüvenlik ve temizlik kontrol listelerinin hazırlanması

I. Seyirciler (izin verilmiş ve güvenli ise)

 • Seyirci erişiminin ayarlanması ve başlama
 • Katılımcı sınırlarının değerlendirilmesi (hükümet kısıtlamalarını, salon kapasitesini, sosyal mesafeli kontrolleri, havalandırmayı, oturma sınırlarını gözden geçirin)
 • Tüm mekan için sayım sistemlerinin geliştirilmesi
 • İtaatsizlik yönetiminin sağlanması (güvenlik)

J. Risk altındaki bireylerin yönetimi

 • Girişlere uyarıların yerleştirilmesi (65 yaş üstü, kronik hastalık, bağışıklık yetersizliği bulunan kişiler için)
 • Salona giriş öncesi zorunlu kontrollerin yapılmasının sağlanması (akut viral hastalık belirtileri, ateş kontrolleri)

K. İletişim ve paydaş stratejisi

 • Hükümet ve halk sağlığı yetkilileri ile düzenli iletişim
 • Tüm paydaşların listesinin yapılması
 • Tüm aktif katılımcılar için koronavirüs hakkında farkındalık yaratılması
 • Yeni atanan biyogüvenlik görevlilerinin eğitimi
 • Gönüllüler ile düzenli iletişim
 • Takımlar ile düzenli iletişim

L. Takımlar

 • Farkındalık ve antrenman eğitimlerinin hazırlanması
 • Aktif koronavirüs enfeksiyonu veya enfeksiyon riski nedeniyle bireylerin risk değerlendirmesinin yapılması
 • Destekleyici kaynaklar ve işaretlerin hazırlanması

Yorumlar


Bu haber'e ilk yorumu bırakan siz olabilirsiniz.

Yorum Yazın


Tweetlerimiz