Eğiticiler ilişki yönetiminin üzerinde durmalı / HURŞİT BAYTOK
22.03.2020 - 14:41

Basketbol, eğitim süreci içerisinde bulunan gencin, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Sorumluluk bilinci içerisinde yetişir, azimli, kararlı, gayretli olanın önemini oğrenirler.

Bu süreç içerisinde gencin özgüvenin gelişimi en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bir başka değer, hedef koyma ve konulan gercekçi hedeflere ulaşmadaki kararlılık olmalıdır. İstenen sonuca ulaşma diğer bir ifade ile konulan hedeflere ulaşma ümidi taşımayı da unutmamalı. (Bu bağlamda motivasyon kavramı hakkında da bilinmesi gereken çok şey olduğunu hatırlatırım.) Bu da gerçekçi ve yapıcı eleştirileri  gerekli kılmaktadır. Bu arada belirlenen hedeflere kolay ulaşılmayacağı bu konuda karşılaşabileceğimiz zorlukları aşmada ısrarlı omak gerektiği yukarıda söylediğimiz gibi azimi ve kararlı olmayı bilmiş, öğrenmiş olmak gerek ve şarttır.

Bütün bu özet içerisinde anlaşılması gereken önceliğimizin eğiticilerin eğitimine önem vermek olduğu gerçeğidir. İlişki yönetimi ise eğiticilerin üzerinde durması gerek ve şart olan bir kavramdır.

Önemli olan ilişki yönetimi çerçevesinde uygulamaya konulan genel plan çerçevesinde, oyuncuların bireysellikleri unutulmadan hareket edilmelidir. Zira aslolan oyuncunun yaptığı işten keyif alması ve insiyatif kulanma özgürlüğüne sahip olmasıdır.

Bir diğer önemli konu da oyuncu davranışları ile bu davranışların sonuçları arasındaki farkın olduğudur. Yetiştiricilerin bu konuyu da göz önüne almalarında sayısında fayda vardır.

Özetlemek gerekirse altyapıda görev yapan arkadaşların işin teknik ve taktik yönlerinden önce gelişime yardımcı oldukları gençleri anlama, onlara saygı duymayı öğrenme, konuşmadan önce dinleme, empati kurma ve benzeri konularda kendilerini geliştirmeleri gereklidir.

 

Yorumlar


Bu haber'e ilk yorumu bırakan siz olabilirsiniz.

Yorum Yazın


Tweetlerimiz